Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 68 26 94 -
16/01 kl 01 53 24 77 -
16/01 kl 02 68 25 93 -
16/01 kl 03 108 24 132 -
16/01 kl 04 160 25 185 -
16/01 kl 05 210 24 234 -
16/01 kl 06 249 23 272 -
16/01 kl 07 268 24 292 -
16/01 kl 08 262 24 286 -
16/01 kl 09 233 25 258 -
16/01 kl 10 190 25 215 -
16/01 kl 11 143 25 168 -
16/01 kl 12 104 25 129 -
16/01 kl 13 85 25 110 -
16/01 kl 14 92 25 117 -
16/01 kl 15 123 25 148 -
16/01 kl 16 168 27 195 -
16/01 kl 17 217 27 244 -
16/01 kl 18 257 27 284 -
16/01 kl 19 279 27 306 -
16/01 kl 20 277 27 304 -
16/01 kl 21 253 28 281 -
16/01 kl 22 209 26 235 -
16/01 kl 23 158 27 185 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 337 331 323 318 306
Laveste vannstand 91 85 89 77 77
Avvik gult nivå 2 -4 -12 -17 -29
Avvik orange nivå -14 -20 -28 -33 -45
Avvik rødt nivå -29 -35 -43 -48 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm