Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/01 kl 01 130 60 190 186
12/01 kl 02 122 54 176 177
12/01 kl 03 81 53 134 138
12/01 kl 04 21 52 73 78
12/01 kl 05 -37 50 13 15
12/01 kl 06 -82 46 -36 -35
12/01 kl 07 -107 39 -68 -70
12/01 kl 08 -105 35 -70 -76
12/01 kl 09 -74 32 -42 -51
12/01 kl 10 -17 30 13 3
12/01 kl 11 50 30 80 71
12/01 kl 12 113 28 141 132
12/01 kl 13 152 28 180 169
12/01 kl 14 156 29 185 175
12/01 kl 15 122 30 152 -
12/01 kl 16 62 30 92 -
12/01 kl 17 -4 30 26 -
12/01 kl 18 -61 31 -30 -
12/01 kl 19 -101 34 -67 -
12/01 kl 20 -117 36 -81 -
12/01 kl 21 -104 40 -64 -
12/01 kl 22 -62 41 -21 -
12/01 kl 23 0 44 44 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 190 210 195 203 191
Laveste vannstand -81 -79 -69 -55 -61
Avvik gult nivå -16 4 -11 -3 -15
Avvik orange nivå -37 -17 -32 -24 -36
Avvik rødt nivå -56 -36 -51 -43 -55
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm