Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/01 kl 01 303 60 363 359
12/01 kl 02 295 54 349 350
12/01 kl 03 254 53 307 311
12/01 kl 04 194 52 246 251
12/01 kl 05 136 50 186 188
12/01 kl 06 91 46 137 138
12/01 kl 07 66 39 105 103
12/01 kl 08 68 35 103 97
12/01 kl 09 99 32 131 122
12/01 kl 10 156 30 186 176
12/01 kl 11 223 30 253 244
12/01 kl 12 286 28 314 305
12/01 kl 13 325 28 353 342
12/01 kl 14 329 29 358 348
12/01 kl 15 295 30 325 -
12/01 kl 16 235 30 265 -
12/01 kl 17 169 30 199 -
12/01 kl 18 112 31 143 -
12/01 kl 19 72 34 106 -
12/01 kl 20 56 36 92 -
12/01 kl 21 69 40 109 -
12/01 kl 22 111 41 152 -
12/01 kl 23 173 44 217 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 363 383 368 376 364
Laveste vannstand 92 94 104 118 112
Avvik gult nivå -16 4 -11 -3 -15
Avvik orange nivå -37 -17 -32 -24 -36
Avvik rødt nivå -56 -36 -51 -43 -55
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm