Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/01 kl 01 363 363 363 359
12/01 kl 02 346 347 349 350
12/01 kl 03 302 306 307 311
12/01 kl 04 240 247 246 251
12/01 kl 05 181 186 186 188
12/01 kl 06 134 138 137 138
12/01 kl 07 104 109 105 103
12/01 kl 08 100 106 103 97
12/01 kl 09 129 135 131 122
12/01 kl 10 185 191 186 176
12/01 kl 11 250 257 253 244
12/01 kl 12 309 317 314 305
12/01 kl 13 350 356 353 342
12/01 kl 14 353 359 358 348
12/01 kl 15 320 326 325 -
12/01 kl 16 260 268 265 -
12/01 kl 17 197 206 199 -
12/01 kl 18 142 150 143 -
12/01 kl 19 103 111 106 -
12/01 kl 20 85 94 92 -
12/01 kl 21 101 111 109 -
12/01 kl 22 146 155 152 -
12/01 kl 23 215 225 217 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 363 388 383 401 378
Laveste vannstand 85 91 89 105 81
Avvik gult nivå -16 9 4 22 -1
Avvik orange nivå -37 -12 -17 1 -22
Avvik rødt nivå -56 -31 -36 -18 -41
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm