Tid (NNT) Observert 12/01 00 11/01 12 11/01 00
12/01 kl 00 337 - 341 341
12/01 kl 01 359 363 366 367
12/01 kl 02 350 349 353 355
12/01 kl 03 311 307 312 312
12/01 kl 04 251 246 250 249
12/01 kl 05 188 186 189 187
12/01 kl 06 138 137 138 137
12/01 kl 07 103 105 106 105
12/01 kl 08 97 103 106 105
12/01 kl 09 122 131 133 131
12/01 kl 10 176 186 189 186
12/01 kl 11 244 253 255 252
12/01 kl 12 305 314 315 313
12/01 kl 13 342 353 354 352
12/01 kl 14 348 358 358 355
12/01 kl 15 317 325 326 322
12/01 kl 16 263 265 266 262
12/01 kl 17 198 199 200 196
12/01 kl 18 137 143 143 140
12/01 kl 19 92 106 107 103
12/01 kl 20 76 92 94 90
12/01 kl 21 98 109 110 107
12/01 kl 22 150 152 153 151
12/01 kl 23 215 217 218 216

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 12/01 00 363 383 368 376 364
Max. fra modell: 11/01 12 366 389 365 375 337
Max. fra modell: 11/01 00 367 384 361 361 171
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm