Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/01 kl 01 60 60 60 56
12/01 kl 02 51 52 54 55
12/01 kl 03 48 52 53 57
12/01 kl 04 46 53 52 57
12/01 kl 05 45 50 50 52
12/01 kl 06 43 47 46 47
12/01 kl 07 38 43 39 37
12/01 kl 08 32 38 35 29
12/01 kl 09 30 36 32 23
12/01 kl 10 29 35 30 20
12/01 kl 11 27 34 30 21
12/01 kl 12 23 31 28 19
12/01 kl 13 25 31 28 17
12/01 kl 14 24 30 29 19
12/01 kl 15 25 31 30 -
12/01 kl 16 25 33 30 -
12/01 kl 17 28 37 30 -
12/01 kl 18 30 38 31 -
12/01 kl 19 31 39 34 -
12/01 kl 20 29 38 36 -
12/01 kl 21 32 42 40 -
12/01 kl 22 35 44 41 -
12/01 kl 23 42 52 44 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 60 53 53 55 62
Laveste værets virkning 28 40 33 49 37
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm