Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 00 238 46 284 -
13/01 kl 01 289 48 337 -
13/01 kl 02 309 49 358 -
13/01 kl 03 292 51 343 -
13/01 kl 04 242 52 294 -
13/01 kl 05 178 52 230 -
13/01 kl 06 122 53 175 -
13/01 kl 07 82 53 135 -
13/01 kl 08 64 53 117 -
13/01 kl 09 74 53 127 -
13/01 kl 10 113 51 164 -
13/01 kl 11 174 52 226 -
13/01 kl 12 244 51 295 -
13/01 kl 13 302 52 354 -
13/01 kl 14 333 50 383 -
13/01 kl 15 326 47 373 -
13/01 kl 16 282 45 327 -
13/01 kl 17 216 43 259 -
13/01 kl 18 150 43 193 -
13/01 kl 19 97 44 141 -
13/01 kl 20 63 42 105 -
13/01 kl 21 53 41 94 -
13/01 kl 22 73 40 113 -
13/01 kl 23 121 42 163 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 363 383 368 376 364
Laveste vannstand 92 94 104 118 112
Avvik gult nivå -16 4 -11 -3 -15
Avvik orange nivå -37 -17 -32 -24 -36
Avvik rødt nivå -56 -36 -51 -43 -55
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm