Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 186 43 229 -
14/01 kl 01 250 45 295 -
14/01 kl 02 296 44 340 -
14/01 kl 03 308 44 352 -
14/01 kl 04 282 45 327 -
14/01 kl 05 227 45 272 -
14/01 kl 06 165 44 209 -
14/01 kl 07 113 41 154 -
14/01 kl 08 80 37 117 -
14/01 kl 09 70 34 104 -
14/01 kl 10 86 33 119 -
14/01 kl 11 130 35 165 -
14/01 kl 12 192 36 228 -
14/01 kl 13 259 37 296 -
14/01 kl 14 311 36 347 -
14/01 kl 15 333 35 368 -
14/01 kl 16 316 36 352 -
14/01 kl 17 265 39 304 -
14/01 kl 18 198 43 241 -
14/01 kl 19 136 43 179 -
14/01 kl 20 89 44 133 -
14/01 kl 21 61 47 108 -
14/01 kl 22 57 51 108 -
14/01 kl 23 81 53 134 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 363 383 368 376 364
Laveste vannstand 92 94 104 118 112
Avvik gult nivå -16 4 -11 -3 -15
Avvik orange nivå -37 -17 -32 -24 -36
Avvik rødt nivå -56 -36 -51 -43 -55
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm