Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 132 54 186 -
15/01 kl 01 196 53 249 -
15/01 kl 02 256 52 308 -
15/01 kl 03 295 52 347 -
15/01 kl 04 300 54 354 -
15/01 kl 05 268 54 322 -
15/01 kl 06 213 53 266 -
15/01 kl 07 156 49 205 -
15/01 kl 08 112 49 161 -
15/01 kl 09 86 50 136 -
15/01 kl 10 81 54 135 -
15/01 kl 11 101 55 156 -
15/01 kl 12 146 54 200 -
15/01 kl 13 206 52 258 -
15/01 kl 14 267 53 320 -
15/01 kl 15 311 52 363 -
15/01 kl 16 324 52 376 -
15/01 kl 17 301 50 351 -
15/01 kl 18 248 51 299 -
15/01 kl 19 185 52 237 -
15/01 kl 20 130 54 184 -
15/01 kl 21 89 52 141 -
15/01 kl 22 66 52 118 -
15/01 kl 23 65 54 119 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 363 383 368 376 364
Laveste vannstand 92 94 104 118 112
Avvik gult nivå -16 4 -11 -3 -15
Avvik orange nivå -37 -17 -32 -24 -36
Avvik rødt nivå -56 -36 -51 -43 -55
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm