Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 91 55 146 -
16/01 kl 01 141 56 197 -
16/01 kl 02 201 57 258 -
16/01 kl 03 256 56 312 -
16/01 kl 04 288 58 346 -
16/01 kl 05 286 57 343 -
16/01 kl 06 253 60 313 -
16/01 kl 07 202 60 262 -
16/01 kl 08 154 60 214 -
16/01 kl 09 118 59 177 -
16/01 kl 10 98 60 158 -
16/01 kl 11 95 62 157 -
16/01 kl 12 115 62 177 -
16/01 kl 13 158 61 219 -
16/01 kl 14 213 60 273 -
16/01 kl 15 266 60 326 -
16/01 kl 16 303 59 362 -
16/01 kl 17 309 55 364 -
16/01 kl 18 283 53 336 -
16/01 kl 19 233 48 281 -
16/01 kl 20 177 47 224 -
16/01 kl 21 130 43 173 -
16/01 kl 22 95 40 135 -
16/01 kl 23 75 37 112 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 363 383 368 376 364
Laveste vannstand 92 94 104 118 112
Avvik gult nivå -16 4 -11 -3 -15
Avvik orange nivå -37 -17 -32 -24 -36
Avvik rødt nivå -56 -36 -51 -43 -55
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm