Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/01 kl 01 112 112 112 114
12/01 kl 02 79 81 81 82
12/01 kl 03 35 39 36 38
12/01 kl 04 -8 -4 -6 -6
12/01 kl 05 -38 -34 -35 -40
12/01 kl 06 -54 -50 -51 -53
12/01 kl 07 -40 -35 -37 -44
12/01 kl 08 -13 -8 -11 -13
12/01 kl 09 30 35 35 30
12/01 kl 10 82 86 83 78
12/01 kl 11 120 125 125 116
12/01 kl 12 138 142 141 131
12/01 kl 13 123 129 132 125
12/01 kl 14 99 105 103 99
12/01 kl 15 58 65 63 -
12/01 kl 16 11 17 15 -
12/01 kl 17 -29 -21 -23 -
12/01 kl 18 -51 -45 -47 -
12/01 kl 19 -53 -42 -46 -
12/01 kl 20 -30 -22 -22 -
12/01 kl 21 10 19 16 -
12/01 kl 22 56 68 66 -
12/01 kl 23 107 118 114 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 142 169 177 193 157
Laveste vannstand -54 -55 -50 -29 -60
Avvik gult nivå -10 17 25 41 5
Avvik orange nivå -25 2 10 26 -10
Avvik rødt nivå -38 -11 -3 13 -23
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm