Tid (NNT) Observert 12/01 00 11/01 12 11/01 00
12/01 kl 00 131 - 133 133
12/01 kl 01 114 112 112 111
12/01 kl 02 82 81 82 81
12/01 kl 03 38 36 36 35
12/01 kl 04 -6 -6 -5 -6
12/01 kl 05 -40 -35 -35 -37
12/01 kl 06 -53 -51 -50 -52
12/01 kl 07 -44 -37 -35 -37
12/01 kl 08 -13 -11 -9 -11
12/01 kl 09 30 35 36 34
12/01 kl 10 78 83 84 81
12/01 kl 11 116 125 125 123
12/01 kl 12 131 141 142 138
12/01 kl 13 125 132 132 129
12/01 kl 14 99 103 104 101
12/01 kl 15 55 63 63 61
12/01 kl 16 3 15 17 14
12/01 kl 17 -38 -23 -22 -24
12/01 kl 18 -59 -47 -45 -47
12/01 kl 19 -59 -46 -44 -47
12/01 kl 20 -40 -22 -20 -22
12/01 kl 21 -1 16 18 16
12/01 kl 22 47 66 68 67
12/01 kl 23 94 114 115 114

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 12/01 00 141 156 156 167 146
Max. fra modell: 11/01 12 142 162 155 163 139
Max. fra modell: 11/01 00 138 155 153 154 78
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm