Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 00 94 46 140 -
13/01 kl 01 97 47 144 -
13/01 kl 02 77 46 123 -
13/01 kl 03 42 47 89 -
13/01 kl 04 -2 46 44 -
13/01 kl 05 -43 46 3 -
13/01 kl 06 -69 47 -22 -
13/01 kl 07 -73 45 -28 -
13/01 kl 08 -57 46 -11 -
13/01 kl 09 -22 43 21 -
13/01 kl 10 25 45 70 -
13/01 kl 11 73 43 116 -
13/01 kl 12 105 44 149 -
13/01 kl 13 113 43 156 -
13/01 kl 14 96 41 137 -
13/01 kl 15 61 43 104 -
13/01 kl 16 14 42 56 -
13/01 kl 17 -34 44 10 -
13/01 kl 18 -73 40 -33 -
13/01 kl 19 -90 42 -48 -
13/01 kl 20 -86 41 -45 -
13/01 kl 21 -61 42 -19 -
13/01 kl 22 -19 41 22 -
13/01 kl 23 30 41 71 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 141 156 156 167 146
Laveste vannstand -51 -48 -41 -20 -49
Avvik gult nivå -11 4 4 15 -6
Avvik orange nivå -26 -11 -11 0 -21
Avvik rødt nivå -39 -24 -24 -13 -34
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm