Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
13/01 kl 00 131 142 140 -
13/01 kl 01 137 147 144 -
13/01 kl 02 114 125 123 -
13/01 kl 03 79 92 89 -
13/01 kl 04 39 48 44 -
13/01 kl 05 -3 7 3 -
13/01 kl 06 -29 -17 -22 -
13/01 kl 07 -34 -23 -28 -
13/01 kl 08 -17 -7 -11 -
13/01 kl 09 18 28 21 -
13/01 kl 10 64 75 70 -
13/01 kl 11 111 122 116 -
13/01 kl 12 142 157 149 -
13/01 kl 13 151 169 156 -
13/01 kl 14 131 153 137 -
13/01 kl 15 97 119 104 -
13/01 kl 16 47 70 56 -
13/01 kl 17 1 26 10 -
13/01 kl 18 -38 -11 -33 -
13/01 kl 19 -55 -26 -48 -
13/01 kl 20 -51 -24 -45 -
13/01 kl 21 -28 1 -19 -
13/01 kl 22 19 46 22 -
13/01 kl 23 68 94 71 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 142 169 177 193 157
Laveste vannstand -54 -55 -50 -29 -60
Avvik gult nivå -10 17 25 41 5
Avvik orange nivå -25 2 10 26 -10
Avvik rødt nivå -38 -11 -3 13 -23
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm