Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
14/01 kl 00 112 139 115 -
14/01 kl 01 132 157 137 -
14/01 kl 02 129 153 135 -
14/01 kl 03 106 127 111 -
14/01 kl 04 73 91 77 -
14/01 kl 05 29 48 31 -
14/01 kl 06 -9 12 -5 -
14/01 kl 07 -29 -6 -26 -
14/01 kl 08 -29 -3 -26 -
14/01 kl 09 -4 17 -3 -
14/01 kl 10 28 53 34 -
14/01 kl 11 76 100 84 -
14/01 kl 12 121 148 127 -
14/01 kl 13 150 176 153 -
14/01 kl 14 152 177 156 -
14/01 kl 15 129 158 134 -
14/01 kl 16 90 118 95 -
14/01 kl 17 42 73 50 -
14/01 kl 18 -4 26 4 -
14/01 kl 19 -37 -6 -26 -
14/01 kl 20 -50 -18 -41 -
14/01 kl 21 -42 -10 -31 -
14/01 kl 22 -12 21 -3 -
14/01 kl 23 31 64 40 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 142 169 177 193 157
Laveste vannstand -54 -55 -50 -29 -60
Avvik gult nivå -10 17 25 41 5
Avvik orange nivå -25 2 10 26 -10
Avvik rødt nivå -38 -11 -3 13 -23
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm