Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/01 kl 00 80 113 89 -
15/01 kl 01 117 151 127 -
15/01 kl 02 134 169 145 -
15/01 kl 03 125 163 140 -
15/01 kl 04 101 139 117 -
15/01 kl 05 66 103 80 -
15/01 kl 06 29 66 40 -
15/01 kl 07 -3 35 9 -
15/01 kl 08 -13 21 -2 -
15/01 kl 09 -8 26 1 -
15/01 kl 10 18 49 26 -
15/01 kl 11 54 86 62 -
15/01 kl 12 102 133 111 -
15/01 kl 13 139 170 146 -
15/01 kl 14 161 193 167 -
15/01 kl 15 158 188 165 -
15/01 kl 16 134 165 144 -
15/01 kl 17 96 127 106 -
15/01 kl 18 52 83 60 -
15/01 kl 19 11 40 20 -
15/01 kl 20 -19 10 -10 -
15/01 kl 21 -29 1 -20 -
15/01 kl 22 -21 9 -10 -
15/01 kl 23 5 35 18 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 142 169 177 193 157
Laveste vannstand -54 -55 -50 -29 -60
Avvik gult nivå -10 17 25 41 5
Avvik orange nivå -25 2 10 26 -10
Avvik rødt nivå -38 -11 -3 13 -23
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm