Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/01 kl 00 45 75 60 -
16/01 kl 01 87 116 103 -
16/01 kl 02 115 146 134 -
16/01 kl 03 126 157 146 -
16/01 kl 04 111 147 136 -
16/01 kl 05 84 122 111 -
16/01 kl 06 49 88 74 -
16/01 kl 07 11 52 38 -
16/01 kl 08 -17 25 9 -
16/01 kl 09 -30 12 -3 -
16/01 kl 10 -23 12 0 -
16/01 kl 11 -1 33 19 -
16/01 kl 12 34 66 54 -
16/01 kl 13 74 106 90 -
16/01 kl 14 108 140 122 -
16/01 kl 15 122 155 136 -
16/01 kl 16 115 146 127 -
16/01 kl 17 90 123 102 -
16/01 kl 18 54 85 63 -
16/01 kl 19 13 45 22 -
16/01 kl 20 -26 5 -16 -
16/01 kl 21 -52 -21 -40 -
16/01 kl 22 -60 -30 -49 -
16/01 kl 23 -50 -22 -39 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 142 169 177 193 157
Laveste vannstand -54 -55 -50 -29 -60
Avvik gult nivå -10 17 25 41 5
Avvik orange nivå -25 2 10 26 -10
Avvik rødt nivå -38 -11 -3 13 -23
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm