Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/01 kl 01 212 30 242 244
12/01 kl 02 181 30 211 212
12/01 kl 03 139 27 166 168
12/01 kl 04 97 27 124 124
12/01 kl 05 67 28 95 90
12/01 kl 06 56 23 79 77
12/01 kl 07 67 26 93 86
12/01 kl 08 97 22 119 117
12/01 kl 09 140 25 165 160
12/01 kl 10 188 25 213 208
12/01 kl 11 226 29 255 246
12/01 kl 12 241 30 271 261
12/01 kl 13 230 32 262 255
12/01 kl 14 200 33 233 229
12/01 kl 15 156 37 193 -
12/01 kl 16 109 36 145 -
12/01 kl 17 67 40 107 -
12/01 kl 18 44 39 83 -
12/01 kl 19 43 41 84 -
12/01 kl 20 64 44 108 -
12/01 kl 21 102 44 146 -
12/01 kl 22 151 45 196 -
12/01 kl 23 197 47 244 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 271 286 286 297 276
Laveste vannstand 79 82 89 110 81
Avvik gult nivå -11 4 4 15 -6
Avvik orange nivå -26 -11 -11 0 -21
Avvik rødt nivå -39 -24 -24 -13 -34
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm