Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/01 kl 01 242 242 242 244
12/01 kl 02 209 211 211 212
12/01 kl 03 165 169 166 168
12/01 kl 04 122 126 124 124
12/01 kl 05 92 96 95 90
12/01 kl 06 76 80 79 77
12/01 kl 07 90 95 93 86
12/01 kl 08 117 122 119 117
12/01 kl 09 160 165 165 160
12/01 kl 10 212 216 213 208
12/01 kl 11 250 255 255 246
12/01 kl 12 268 272 271 261
12/01 kl 13 253 259 262 255
12/01 kl 14 229 235 233 229
12/01 kl 15 188 195 193 -
12/01 kl 16 141 147 145 -
12/01 kl 17 101 109 107 -
12/01 kl 18 79 85 83 -
12/01 kl 19 77 88 84 -
12/01 kl 20 100 108 108 -
12/01 kl 21 140 149 146 -
12/01 kl 22 186 198 196 -
12/01 kl 23 237 248 244 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 272 299 307 323 287
Laveste vannstand 76 75 80 101 70
Avvik gult nivå -10 17 25 41 5
Avvik orange nivå -25 2 10 26 -10
Avvik rødt nivå -38 -11 -3 13 -23
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm