Tid (NNT) Observert 12/01 00 11/01 12 11/01 00
12/01 kl 00 261 - 263 263
12/01 kl 01 244 242 242 241
12/01 kl 02 212 211 212 211
12/01 kl 03 168 166 166 165
12/01 kl 04 124 124 125 124
12/01 kl 05 90 95 95 93
12/01 kl 06 77 79 80 78
12/01 kl 07 86 93 95 93
12/01 kl 08 117 119 121 119
12/01 kl 09 160 165 166 164
12/01 kl 10 208 213 214 211
12/01 kl 11 246 255 255 253
12/01 kl 12 261 271 272 268
12/01 kl 13 255 262 262 259
12/01 kl 14 229 233 234 231
12/01 kl 15 185 193 193 191
12/01 kl 16 133 145 147 144
12/01 kl 17 92 107 108 106
12/01 kl 18 71 83 85 83
12/01 kl 19 71 84 86 83
12/01 kl 20 90 108 110 108
12/01 kl 21 129 146 148 146
12/01 kl 22 177 196 198 197
12/01 kl 23 224 244 245 244

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 12/01 00 271 286 286 297 276
Max. fra modell: 11/01 12 272 292 285 293 269
Max. fra modell: 11/01 00 268 285 283 284 208
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm