Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/01 kl 01 30 30 30 32
12/01 kl 02 28 30 30 31
12/01 kl 03 26 30 27 29
12/01 kl 04 25 29 27 27
12/01 kl 05 25 29 28 23
12/01 kl 06 20 24 23 21
12/01 kl 07 23 28 26 19
12/01 kl 08 20 25 22 20
12/01 kl 09 20 25 25 20
12/01 kl 10 24 28 25 20
12/01 kl 11 24 29 29 20
12/01 kl 12 27 31 30 20
12/01 kl 13 23 29 32 25
12/01 kl 14 29 35 33 29
12/01 kl 15 32 39 37 -
12/01 kl 16 32 38 36 -
12/01 kl 17 34 42 40 -
12/01 kl 18 35 41 39 -
12/01 kl 19 34 45 41 -
12/01 kl 20 36 44 44 -
12/01 kl 21 38 47 44 -
12/01 kl 22 35 47 45 -
12/01 kl 23 40 51 47 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 47 47 51 65 64
Laveste værets virkning 22 40 42 52 25
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm