Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 00 224 46 270 -
13/01 kl 01 227 47 274 -
13/01 kl 02 207 46 253 -
13/01 kl 03 172 47 219 -
13/01 kl 04 128 46 174 -
13/01 kl 05 87 46 133 -
13/01 kl 06 61 47 108 -
13/01 kl 07 57 45 102 -
13/01 kl 08 73 46 119 -
13/01 kl 09 108 43 151 -
13/01 kl 10 155 45 200 -
13/01 kl 11 203 43 246 -
13/01 kl 12 235 44 279 -
13/01 kl 13 243 43 286 -
13/01 kl 14 226 41 267 -
13/01 kl 15 191 43 234 -
13/01 kl 16 144 42 186 -
13/01 kl 17 96 44 140 -
13/01 kl 18 57 40 97 -
13/01 kl 19 40 42 82 -
13/01 kl 20 44 41 85 -
13/01 kl 21 69 42 111 -
13/01 kl 22 111 41 152 -
13/01 kl 23 160 41 201 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 271 286 286 297 276
Laveste vannstand 79 82 89 110 81
Avvik gult nivå -11 4 4 15 -6
Avvik orange nivå -26 -11 -11 0 -21
Avvik rødt nivå -39 -24 -24 -13 -34
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm