Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
13/01 kl 00 261 272 270 -
13/01 kl 01 267 277 274 -
13/01 kl 02 244 255 253 -
13/01 kl 03 209 222 219 -
13/01 kl 04 169 178 174 -
13/01 kl 05 127 137 133 -
13/01 kl 06 101 113 108 -
13/01 kl 07 96 107 102 -
13/01 kl 08 113 123 119 -
13/01 kl 09 148 158 151 -
13/01 kl 10 194 205 200 -
13/01 kl 11 241 252 246 -
13/01 kl 12 272 287 279 -
13/01 kl 13 281 299 286 -
13/01 kl 14 261 283 267 -
13/01 kl 15 227 249 234 -
13/01 kl 16 177 200 186 -
13/01 kl 17 131 156 140 -
13/01 kl 18 92 119 97 -
13/01 kl 19 75 104 82 -
13/01 kl 20 79 106 85 -
13/01 kl 21 102 131 111 -
13/01 kl 22 149 176 152 -
13/01 kl 23 198 224 201 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 272 299 307 323 287
Laveste vannstand 76 75 80 101 70
Avvik gult nivå -10 17 25 41 5
Avvik orange nivå -25 2 10 26 -10
Avvik rødt nivå -38 -11 -3 13 -23
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm