Tid (NNT) Observert 12/01 00 11/01 12 11/01 00
13/01 kl 00 252 270 272 270
13/01 kl 01 254 274 276 274
13/01 kl 02 238 253 256 254
13/01 kl 03 207 219 222 220
13/01 kl 04 161 174 178 175
13/01 kl 05 121 133 136 134
13/01 kl 06 97 108 111 108
13/01 kl 07 94 102 105 102
13/01 kl 08 110 119 122 118
13/01 kl 09 143 151 156 152
13/01 kl 10 191 200 204 201
13/01 kl 11 238 246 251 246
13/01 kl 12 272 279 284 278
13/01 kl 13 279 286 292 285
13/01 kl 14 264 267 272 267
13/01 kl 15 230 234 240 233
13/01 kl 16 181 186 191 184
13/01 kl 17 131 140 145 138
13/01 kl 18 95 97 102 94
13/01 kl 19 77 82 87 78
13/01 kl 20 82 85 88 81
13/01 kl 21 109 111 116 108
13/01 kl 22 152 152 156 149
13/01 kl 23 200 201 204 196

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 12/01 00 271 286 286 297 276
Max. fra modell: 11/01 12 272 292 285 293 269
Max. fra modell: 11/01 00 268 285 283 284 208
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm