Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
13/01 kl 00 37 48 46 -
13/01 kl 01 40 50 47 -
13/01 kl 02 37 48 46 -
13/01 kl 03 37 50 47 -
13/01 kl 04 41 50 46 -
13/01 kl 05 40 50 46 -
13/01 kl 06 40 52 47 -
13/01 kl 07 39 50 45 -
13/01 kl 08 40 50 46 -
13/01 kl 09 40 50 43 -
13/01 kl 10 39 50 45 -
13/01 kl 11 38 49 43 -
13/01 kl 12 37 52 44 -
13/01 kl 13 38 56 43 -
13/01 kl 14 35 57 41 -
13/01 kl 15 36 58 43 -
13/01 kl 16 33 56 42 -
13/01 kl 17 35 60 44 -
13/01 kl 18 35 62 40 -
13/01 kl 19 35 64 42 -
13/01 kl 20 35 62 41 -
13/01 kl 21 33 62 42 -
13/01 kl 22 38 65 41 -
13/01 kl 23 38 64 41 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 47 47 51 65 64
Laveste værets virkning 22 40 42 52 25
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm