Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 203 42 245 -
14/01 kl 01 225 42 267 -
14/01 kl 02 222 43 265 -
14/01 kl 03 198 43 241 -
14/01 kl 04 161 46 207 -
14/01 kl 05 118 43 161 -
14/01 kl 06 81 44 125 -
14/01 kl 07 61 43 104 -
14/01 kl 08 62 42 104 -
14/01 kl 09 83 44 127 -
14/01 kl 10 120 44 164 -
14/01 kl 11 167 47 214 -
14/01 kl 12 212 45 257 -
14/01 kl 13 239 44 283 -
14/01 kl 14 240 46 286 -
14/01 kl 15 218 46 264 -
14/01 kl 16 180 45 225 -
14/01 kl 17 133 47 180 -
14/01 kl 18 87 47 134 -
14/01 kl 19 54 50 104 -
14/01 kl 20 41 48 89 -
14/01 kl 21 49 50 99 -
14/01 kl 22 76 51 127 -
14/01 kl 23 119 51 170 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 271 286 286 297 276
Laveste vannstand 79 82 89 110 81
Avvik gult nivå -11 4 4 15 -6
Avvik orange nivå -26 -11 -11 0 -21
Avvik rødt nivå -39 -24 -24 -13 -34
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm