Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
14/01 kl 00 242 269 245 -
14/01 kl 01 262 287 267 -
14/01 kl 02 259 283 265 -
14/01 kl 03 236 257 241 -
14/01 kl 04 203 221 207 -
14/01 kl 05 159 178 161 -
14/01 kl 06 121 142 125 -
14/01 kl 07 101 124 104 -
14/01 kl 08 101 127 104 -
14/01 kl 09 126 147 127 -
14/01 kl 10 158 183 164 -
14/01 kl 11 206 230 214 -
14/01 kl 12 251 278 257 -
14/01 kl 13 280 306 283 -
14/01 kl 14 282 307 286 -
14/01 kl 15 259 288 264 -
14/01 kl 16 220 248 225 -
14/01 kl 17 172 203 180 -
14/01 kl 18 126 156 134 -
14/01 kl 19 93 124 104 -
14/01 kl 20 80 112 89 -
14/01 kl 21 88 120 99 -
14/01 kl 22 118 151 127 -
14/01 kl 23 161 194 170 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 272 299 307 323 287
Laveste vannstand 76 75 80 101 70
Avvik gult nivå -10 17 25 41 5
Avvik orange nivå -25 2 10 26 -10
Avvik rødt nivå -38 -11 -3 13 -23
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm