Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
14/01 kl 00 39 66 42 -
14/01 kl 01 37 62 42 -
14/01 kl 02 37 61 43 -
14/01 kl 03 38 59 43 -
14/01 kl 04 42 60 46 -
14/01 kl 05 41 60 43 -
14/01 kl 06 40 61 44 -
14/01 kl 07 40 63 43 -
14/01 kl 08 39 65 42 -
14/01 kl 09 43 64 44 -
14/01 kl 10 38 63 44 -
14/01 kl 11 39 63 47 -
14/01 kl 12 39 66 45 -
14/01 kl 13 41 67 44 -
14/01 kl 14 42 67 46 -
14/01 kl 15 41 70 46 -
14/01 kl 16 40 68 45 -
14/01 kl 17 39 70 47 -
14/01 kl 18 39 69 47 -
14/01 kl 19 39 70 50 -
14/01 kl 20 39 71 48 -
14/01 kl 21 39 71 50 -
14/01 kl 22 42 75 51 -
14/01 kl 23 42 75 51 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 47 47 51 65 64
Laveste værets virkning 22 40 42 52 25
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm