Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 167 52 219 -
15/01 kl 01 204 53 257 -
15/01 kl 02 220 55 275 -
15/01 kl 03 213 57 270 -
15/01 kl 04 188 59 247 -
15/01 kl 05 151 59 210 -
15/01 kl 06 112 58 170 -
15/01 kl 07 80 59 139 -
15/01 kl 08 65 63 128 -
15/01 kl 09 70 61 131 -
15/01 kl 10 93 63 156 -
15/01 kl 11 130 62 192 -
15/01 kl 12 176 65 241 -
15/01 kl 13 215 61 276 -
15/01 kl 14 236 61 297 -
15/01 kl 15 232 63 295 -
15/01 kl 16 209 65 274 -
15/01 kl 17 171 65 236 -
15/01 kl 18 127 63 190 -
15/01 kl 19 85 65 150 -
15/01 kl 20 57 63 120 -
15/01 kl 21 47 63 110 -
15/01 kl 22 57 63 120 -
15/01 kl 23 84 64 148 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 271 286 286 297 276
Laveste vannstand 79 82 89 110 81
Avvik gult nivå -11 4 4 15 -6
Avvik orange nivå -26 -11 -11 0 -21
Avvik rødt nivå -39 -24 -24 -13 -34
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm