Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/01 kl 00 210 243 219 -
15/01 kl 01 247 281 257 -
15/01 kl 02 264 299 275 -
15/01 kl 03 255 293 270 -
15/01 kl 04 231 269 247 -
15/01 kl 05 196 233 210 -
15/01 kl 06 159 196 170 -
15/01 kl 07 127 165 139 -
15/01 kl 08 117 151 128 -
15/01 kl 09 122 156 131 -
15/01 kl 10 148 179 156 -
15/01 kl 11 184 216 192 -
15/01 kl 12 232 263 241 -
15/01 kl 13 269 300 276 -
15/01 kl 14 291 323 297 -
15/01 kl 15 288 318 295 -
15/01 kl 16 264 295 274 -
15/01 kl 17 226 257 236 -
15/01 kl 18 182 213 190 -
15/01 kl 19 141 170 150 -
15/01 kl 20 111 140 120 -
15/01 kl 21 101 131 110 -
15/01 kl 22 109 139 120 -
15/01 kl 23 135 165 148 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 272 299 307 323 287
Laveste vannstand 76 75 80 101 70
Avvik gult nivå -10 17 25 41 5
Avvik orange nivå -25 2 10 26 -10
Avvik rødt nivå -38 -11 -3 13 -23
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm