Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/01 kl 00 43 76 52 -
15/01 kl 01 43 77 53 -
15/01 kl 02 44 79 55 -
15/01 kl 03 42 80 57 -
15/01 kl 04 43 81 59 -
15/01 kl 05 45 82 59 -
15/01 kl 06 47 84 58 -
15/01 kl 07 47 85 59 -
15/01 kl 08 52 86 63 -
15/01 kl 09 52 86 61 -
15/01 kl 10 55 86 63 -
15/01 kl 11 54 86 62 -
15/01 kl 12 56 87 65 -
15/01 kl 13 54 85 61 -
15/01 kl 14 55 87 61 -
15/01 kl 15 56 86 63 -
15/01 kl 16 55 86 65 -
15/01 kl 17 55 86 65 -
15/01 kl 18 55 86 63 -
15/01 kl 19 56 85 65 -
15/01 kl 20 54 83 63 -
15/01 kl 21 54 84 63 -
15/01 kl 22 52 82 63 -
15/01 kl 23 51 81 64 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 47 47 51 65 64
Laveste værets virkning 22 40 42 52 25
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm