Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 126 64 190 -
16/01 kl 01 169 64 233 -
16/01 kl 02 200 64 264 -
16/01 kl 03 212 64 276 -
16/01 kl 04 203 63 266 -
16/01 kl 05 178 63 241 -
16/01 kl 06 144 60 204 -
16/01 kl 07 109 59 168 -
16/01 kl 08 83 56 139 -
16/01 kl 09 73 54 127 -
16/01 kl 10 79 51 130 -
16/01 kl 11 102 47 149 -
16/01 kl 12 137 47 184 -
16/01 kl 13 178 42 220 -
16/01 kl 14 212 40 252 -
16/01 kl 15 228 38 266 -
16/01 kl 16 222 35 257 -
16/01 kl 17 200 32 232 -
16/01 kl 18 164 29 193 -
16/01 kl 19 125 27 152 -
16/01 kl 20 88 26 114 -
16/01 kl 21 64 26 90 -
16/01 kl 22 56 25 81 -
16/01 kl 23 66 25 91 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 271 286 286 297 276
Laveste vannstand 79 82 89 110 81
Avvik gult nivå -11 4 4 15 -6
Avvik orange nivå -26 -11 -11 0 -21
Avvik rødt nivå -39 -24 -24 -13 -34
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm