Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/01 kl 00 175 205 190 -
16/01 kl 01 217 246 233 -
16/01 kl 02 245 276 264 -
16/01 kl 03 256 287 276 -
16/01 kl 04 241 277 266 -
16/01 kl 05 214 252 241 -
16/01 kl 06 179 218 204 -
16/01 kl 07 141 182 168 -
16/01 kl 08 113 155 139 -
16/01 kl 09 100 142 127 -
16/01 kl 10 107 142 130 -
16/01 kl 11 129 163 149 -
16/01 kl 12 164 196 184 -
16/01 kl 13 204 236 220 -
16/01 kl 14 238 270 252 -
16/01 kl 15 252 285 266 -
16/01 kl 16 245 276 257 -
16/01 kl 17 220 253 232 -
16/01 kl 18 184 215 193 -
16/01 kl 19 143 175 152 -
16/01 kl 20 104 135 114 -
16/01 kl 21 78 109 90 -
16/01 kl 22 70 100 81 -
16/01 kl 23 80 108 91 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 272 299 307 323 287
Laveste vannstand 76 75 80 101 70
Avvik gult nivå -10 17 25 41 5
Avvik orange nivå -25 2 10 26 -10
Avvik rødt nivå -38 -11 -3 13 -23
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm