Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/01 kl 00 49 79 64 -
16/01 kl 01 48 77 64 -
16/01 kl 02 45 76 64 -
16/01 kl 03 44 75 64 -
16/01 kl 04 38 74 63 -
16/01 kl 05 36 74 63 -
16/01 kl 06 35 74 60 -
16/01 kl 07 32 73 59 -
16/01 kl 08 30 72 56 -
16/01 kl 09 27 69 54 -
16/01 kl 10 28 63 51 -
16/01 kl 11 27 61 47 -
16/01 kl 12 27 59 47 -
16/01 kl 13 26 58 42 -
16/01 kl 14 26 58 40 -
16/01 kl 15 24 57 38 -
16/01 kl 16 23 54 35 -
16/01 kl 17 20 53 32 -
16/01 kl 18 20 51 29 -
16/01 kl 19 18 50 27 -
16/01 kl 20 16 47 26 -
16/01 kl 21 14 45 26 -
16/01 kl 22 14 44 25 -
16/01 kl 23 14 42 25 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 47 47 51 65 64
Laveste værets virkning 22 40 42 52 25
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm