Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/01 kl 01 182 20 202 204
12/01 kl 02 152 22 174 177
12/01 kl 03 114 24 138 135
12/01 kl 04 78 25 103 100
12/01 kl 05 56 27 83 78
12/01 kl 06 53 28 81 75
12/01 kl 07 67 28 95 88
12/01 kl 08 97 30 127 117
12/01 kl 09 137 31 168 157
12/01 kl 10 175 34 209 198
12/01 kl 11 199 36 235 225
12/01 kl 12 205 39 244 235
12/01 kl 13 193 42 235 226
12/01 kl 14 165 43 208 202
12/01 kl 15 124 45 169 -
12/01 kl 16 83 45 128 -
12/01 kl 17 52 42 94 -
12/01 kl 18 39 41 80 -
12/01 kl 19 45 41 86 -
12/01 kl 20 69 41 110 -
12/01 kl 21 107 41 148 -
12/01 kl 22 149 38 187 -
12/01 kl 23 183 37 220 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 244 241 256 273 240
Laveste vannstand 80 68 90 104 82
Avvik gult nivå -7 -10 5 22 -11
Avvik orange nivå -19 -22 -7 10 -23
Avvik rødt nivå -29 -32 -17 0 -33
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm