Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 00 199 35 234 -
13/01 kl 01 197 34 231 -
13/01 kl 02 178 37 215 -
13/01 kl 03 143 36 179 -
13/01 kl 04 104 36 140 -
13/01 kl 05 70 36 106 -
13/01 kl 06 53 33 86 -
13/01 kl 07 55 37 92 -
13/01 kl 08 74 35 109 -
13/01 kl 09 109 37 146 -
13/01 kl 10 149 35 184 -
13/01 kl 11 185 34 219 -
13/01 kl 12 204 37 241 -
13/01 kl 13 205 32 237 -
13/01 kl 14 188 33 221 -
13/01 kl 15 155 31 186 -
13/01 kl 16 113 33 146 -
13/01 kl 17 72 36 108 -
13/01 kl 18 45 34 79 -
13/01 kl 19 37 31 68 -
13/01 kl 20 47 32 79 -
13/01 kl 21 75 35 110 -
13/01 kl 22 115 37 152 -
13/01 kl 23 157 39 196 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 244 241 256 273 240
Laveste vannstand 80 68 90 104 82
Avvik gult nivå -7 -10 5 22 -11
Avvik orange nivå -19 -22 -7 10 -23
Avvik rødt nivå -29 -32 -17 0 -33
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm