Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 187 43 230 -
14/01 kl 01 199 46 245 -
14/01 kl 02 193 48 241 -
14/01 kl 03 171 50 221 -
14/01 kl 04 134 53 187 -
14/01 kl 05 95 53 148 -
14/01 kl 06 67 50 117 -
14/01 kl 07 55 49 104 -
14/01 kl 08 61 51 112 -
14/01 kl 09 84 53 137 -
14/01 kl 10 119 53 172 -
14/01 kl 11 160 51 211 -
14/01 kl 12 191 51 242 -
14/01 kl 13 205 51 256 -
14/01 kl 14 201 49 250 -
14/01 kl 15 181 48 229 -
14/01 kl 16 145 46 191 -
14/01 kl 17 103 50 153 -
14/01 kl 18 65 51 116 -
14/01 kl 19 43 50 93 -
14/01 kl 20 39 51 90 -
14/01 kl 21 51 52 103 -
14/01 kl 22 81 55 136 -
14/01 kl 23 121 58 179 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 244 241 256 273 240
Laveste vannstand 80 68 90 104 82
Avvik gult nivå -7 -10 5 22 -11
Avvik orange nivå -19 -22 -7 10 -23
Avvik rødt nivå -29 -32 -17 0 -33
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm