Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 125 58 183 -
16/01 kl 01 160 58 218 -
16/01 kl 02 181 58 239 -
16/01 kl 03 187 53 240 -
16/01 kl 04 177 51 228 -
16/01 kl 05 153 48 201 -
16/01 kl 06 120 44 164 -
16/01 kl 07 91 42 133 -
16/01 kl 08 72 38 110 -
16/01 kl 09 68 38 106 -
16/01 kl 10 78 34 112 -
16/01 kl 11 102 33 135 -
16/01 kl 12 134 33 167 -
16/01 kl 13 166 30 196 -
16/01 kl 14 188 30 218 -
16/01 kl 15 195 28 223 -
16/01 kl 16 187 26 213 -
16/01 kl 17 165 27 192 -
16/01 kl 18 131 27 158 -
16/01 kl 19 96 28 124 -
16/01 kl 20 68 28 96 -
16/01 kl 21 53 29 82 -
16/01 kl 22 51 31 82 -
16/01 kl 23 65 30 95 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 244 241 256 273 240
Laveste vannstand 80 68 90 104 82
Avvik gult nivå -7 -10 5 22 -11
Avvik orange nivå -19 -22 -7 10 -23
Avvik rødt nivå -29 -32 -17 0 -33
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm