Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/01 kl 01 324 61 385 377
12/01 kl 02 315 54 369 372
12/01 kl 03 269 53 322 327
12/01 kl 04 202 60 262 259
12/01 kl 05 140 56 196 197
12/01 kl 06 94 47 141 142
12/01 kl 07 69 45 114 110
12/01 kl 08 69 37 106 97
12/01 kl 09 100 35 135 125
12/01 kl 10 161 29 190 185
12/01 kl 11 234 33 267 258
12/01 kl 12 301 31 332 321
12/01 kl 13 345 27 372 365
12/01 kl 14 351 29 380 368
12/01 kl 15 313 33 346 -
12/01 kl 16 246 32 278 -
12/01 kl 17 175 28 203 -
12/01 kl 18 116 31 147 -
12/01 kl 19 76 34 110 -
12/01 kl 20 59 36 95 -
12/01 kl 21 70 39 109 -
12/01 kl 22 114 41 155 -
12/01 kl 23 182 44 226 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 385 407 390 401 389
Laveste vannstand 95 99 105 119 119
Avvik gult nivå -17 5 -12 -1 -13
Avvik orange nivå -39 -17 -34 -23 -35
Avvik rødt nivå -65 -43 -60 -49 -61
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm