Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 00 252 44 296 -
13/01 kl 01 307 48 355 -
13/01 kl 02 331 48 379 -
13/01 kl 03 312 53 365 -
13/01 kl 04 255 53 308 -
13/01 kl 05 185 54 239 -
13/01 kl 06 125 50 175 -
13/01 kl 07 85 56 141 -
13/01 kl 08 67 56 123 -
13/01 kl 09 74 51 125 -
13/01 kl 10 115 54 169 -
13/01 kl 11 182 52 234 -
13/01 kl 12 256 53 309 -
13/01 kl 13 319 52 371 -
13/01 kl 14 354 53 407 -
13/01 kl 15 348 51 399 -
13/01 kl 16 298 41 339 -
13/01 kl 17 224 46 270 -
13/01 kl 18 154 45 199 -
13/01 kl 19 101 46 147 -
13/01 kl 20 67 44 111 -
13/01 kl 21 55 44 99 -
13/01 kl 22 74 38 112 -
13/01 kl 23 125 42 167 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 385 407 390 401 389
Laveste vannstand 95 99 105 119 119
Avvik gult nivå -17 5 -12 -1 -13
Avvik orange nivå -39 -17 -34 -23 -35
Avvik rødt nivå -65 -43 -60 -49 -61
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm