Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 195 47 242 -
14/01 kl 01 265 45 310 -
14/01 kl 02 315 43 358 -
14/01 kl 03 331 43 374 -
14/01 kl 04 301 45 346 -
14/01 kl 05 238 45 283 -
14/01 kl 06 170 45 215 -
14/01 kl 07 116 43 159 -
14/01 kl 08 84 37 121 -
14/01 kl 09 72 33 105 -
14/01 kl 10 86 33 119 -
14/01 kl 11 132 33 165 -
14/01 kl 12 200 39 239 -
14/01 kl 13 272 39 311 -
14/01 kl 14 329 36 365 -
14/01 kl 15 355 35 390 -
14/01 kl 16 337 35 372 -
14/01 kl 17 279 40 319 -
14/01 kl 18 205 44 249 -
14/01 kl 19 140 46 186 -
14/01 kl 20 93 43 136 -
14/01 kl 21 65 42 107 -
14/01 kl 22 58 54 112 -
14/01 kl 23 83 57 140 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 385 407 390 401 389
Laveste vannstand 95 99 105 119 119
Avvik gult nivå -17 5 -12 -1 -13
Avvik orange nivå -39 -17 -34 -23 -35
Avvik rødt nivå -65 -43 -60 -49 -61
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm