Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 137 51 188 -
15/01 kl 01 206 50 256 -
15/01 kl 02 271 55 326 -
15/01 kl 03 315 51 366 -
15/01 kl 04 322 51 373 -
15/01 kl 05 285 57 342 -
15/01 kl 06 221 57 278 -
15/01 kl 07 160 47 207 -
15/01 kl 08 116 43 159 -
15/01 kl 09 90 54 144 -
15/01 kl 10 83 57 140 -
15/01 kl 11 102 52 154 -
15/01 kl 12 149 56 205 -
15/01 kl 13 214 53 267 -
15/01 kl 14 281 49 330 -
15/01 kl 15 329 52 381 -
15/01 kl 16 346 55 401 -
15/01 kl 17 320 48 368 -
15/01 kl 18 260 45 305 -
15/01 kl 19 190 55 245 -
15/01 kl 20 134 59 193 -
15/01 kl 21 94 46 140 -
15/01 kl 22 70 49 119 -
15/01 kl 23 67 55 122 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 385 407 390 401 389
Laveste vannstand 95 99 105 119 119
Avvik gult nivå -17 5 -12 -1 -13
Avvik orange nivå -39 -17 -34 -23 -35
Avvik rødt nivå -65 -43 -60 -49 -61
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm