Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 93 60 153 -
16/01 kl 01 147 51 198 -
16/01 kl 02 212 56 268 -
16/01 kl 03 272 60 332 -
16/01 kl 04 308 52 360 -
16/01 kl 05 308 56 364 -
16/01 kl 06 268 61 329 -
16/01 kl 07 209 62 271 -
16/01 kl 08 158 57 215 -
16/01 kl 09 123 55 178 -
16/01 kl 10 102 62 164 -
16/01 kl 11 98 60 158 -
16/01 kl 12 117 61 178 -
16/01 kl 13 162 59 221 -
16/01 kl 14 222 61 283 -
16/01 kl 15 281 56 337 -
16/01 kl 16 321 60 381 -
16/01 kl 17 331 58 389 -
16/01 kl 18 301 48 349 -
16/01 kl 19 243 50 293 -
16/01 kl 20 184 49 233 -
16/01 kl 21 135 42 177 -
16/01 kl 22 100 41 141 -
16/01 kl 23 79 40 119 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 385 407 390 401 389
Laveste vannstand 95 99 105 119 119
Avvik gult nivå -17 5 -12 -1 -13
Avvik orange nivå -39 -17 -34 -23 -35
Avvik rødt nivå -65 -43 -60 -49 -61
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm