Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/01 kl 01 48 3 51 51
12/01 kl 02 60 3 63 64
12/01 kl 03 57 3 60 62
12/01 kl 04 40 4 44 45
12/01 kl 05 12 4 16 17
12/01 kl 06 -19 4 -15 -14
12/01 kl 07 -46 4 -42 -39
12/01 kl 08 -61 6 -55 -55
12/01 kl 09 -60 7 -53 -54
12/01 kl 10 -43 7 -36 -38
12/01 kl 11 -14 6 -8 -10
12/01 kl 12 18 7 25 22
12/01 kl 13 48 8 56 53
12/01 kl 14 68 7 75 72
12/01 kl 15 72 8 80 -
12/01 kl 16 61 8 69 -
12/01 kl 17 36 7 43 -
12/01 kl 18 4 8 12 -
12/01 kl 19 -27 6 -21 -
12/01 kl 20 -49 8 -41 -
12/01 kl 21 -57 7 -50 -
12/01 kl 22 -49 7 -42 -
12/01 kl 23 -27 9 -18 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 80 82 84 84 77
Laveste vannstand -55 -57 -54 -47 -45
Avvik gult nivå -24 -22 -20 -20 -27
Avvik orange nivå -35 -33 -31 -31 -38
Avvik rødt nivå -43 -41 -39 -39 -46
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm