Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/01 kl 01 51 51 51 51
12/01 kl 02 62 66 63 64
12/01 kl 03 56 63 60 62
12/01 kl 04 38 47 44 45
12/01 kl 05 13 21 16 17
12/01 kl 06 -21 -11 -15 -14
12/01 kl 07 -44 -35 -42 -39
12/01 kl 08 -58 -49 -55 -55
12/01 kl 09 -59 -50 -53 -54
12/01 kl 10 -40 -33 -36 -38
12/01 kl 11 -13 -7 -8 -10
12/01 kl 12 24 28 25 22
12/01 kl 13 51 55 56 53
12/01 kl 14 71 77 75 72
12/01 kl 15 76 84 80 -
12/01 kl 16 63 71 69 -
12/01 kl 17 41 47 43 -
12/01 kl 18 6 12 12 -
12/01 kl 19 -22 -16 -21 -
12/01 kl 20 -44 -38 -41 -
12/01 kl 21 -55 -49 -50 -
12/01 kl 22 -44 -37 -42 -
12/01 kl 23 -25 -18 -18 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 84 88 85 88 87
Laveste vannstand -59 -59 -58 -51 -49
Avvik gult nivå -20 -16 -19 -16 -17
Avvik orange nivå -31 -27 -30 -27 -28
Avvik rødt nivå -39 -35 -38 -35 -36
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm