Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/01 kl 00 -42 -32 -36 -
15/01 kl 01 -14 -4 -7 -
15/01 kl 02 14 22 19 -
15/01 kl 03 41 51 46 -
15/01 kl 04 57 66 63 -
15/01 kl 05 59 68 64 -
15/01 kl 06 47 56 53 -
15/01 kl 07 22 31 27 -
15/01 kl 08 -6 4 1 -
15/01 kl 09 -32 -23 -25 -
15/01 kl 10 -48 -40 -42 -
15/01 kl 11 -51 -40 -44 -
15/01 kl 12 -36 -27 -29 -
15/01 kl 13 -10 0 -2 -
15/01 kl 14 21 31 28 -
15/01 kl 15 52 60 58 -
15/01 kl 16 72 82 78 -
15/01 kl 17 79 88 84 -
15/01 kl 18 70 81 76 -
15/01 kl 19 51 61 54 -
15/01 kl 20 19 29 23 -
15/01 kl 21 -12 -2 -8 -
15/01 kl 22 -37 -28 -33 -
15/01 kl 23 -50 -40 -47 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 84 88 85 88 87
Laveste vannstand -59 -59 -58 -51 -49
Avvik gult nivå -20 -16 -19 -16 -17
Avvik orange nivå -31 -27 -30 -27 -28
Avvik rødt nivå -39 -35 -38 -35 -36
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm