Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 -53 8 -45 -
16/01 kl 01 -38 7 -31 -
16/01 kl 02 -13 6 -7 -
16/01 kl 03 13 6 19 -
16/01 kl 04 35 5 40 -
16/01 kl 05 48 6 54 -
16/01 kl 06 48 5 53 -
16/01 kl 07 34 6 40 -
16/01 kl 08 12 6 18 -
16/01 kl 09 -14 6 -8 -
16/01 kl 10 -37 7 -30 -
16/01 kl 11 -49 6 -43 -
16/01 kl 12 -48 6 -42 -
16/01 kl 13 -33 7 -26 -
16/01 kl 14 -9 7 -2 -
16/01 kl 15 20 8 28 -
16/01 kl 16 46 7 53 -
16/01 kl 17 63 8 71 -
16/01 kl 18 68 9 77 -
16/01 kl 19 58 8 66 -
16/01 kl 20 37 8 45 -
16/01 kl 21 9 8 17 -
16/01 kl 22 -18 8 -10 -
16/01 kl 23 -40 7 -33 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 80 82 84 84 77
Laveste vannstand -55 -57 -54 -47 -45
Avvik gult nivå -24 -22 -20 -20 -27
Avvik orange nivå -35 -33 -31 -31 -38
Avvik rødt nivå -43 -41 -39 -39 -46
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm