Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/01 kl 01 140 3 143 143
12/01 kl 02 152 3 155 156
12/01 kl 03 149 3 152 154
12/01 kl 04 132 4 136 137
12/01 kl 05 104 4 108 109
12/01 kl 06 73 4 77 78
12/01 kl 07 46 4 50 53
12/01 kl 08 31 6 37 37
12/01 kl 09 32 7 39 38
12/01 kl 10 49 7 56 54
12/01 kl 11 78 6 84 82
12/01 kl 12 110 7 117 114
12/01 kl 13 140 8 148 145
12/01 kl 14 160 7 167 164
12/01 kl 15 164 8 172 -
12/01 kl 16 153 8 161 -
12/01 kl 17 128 7 135 -
12/01 kl 18 96 8 104 -
12/01 kl 19 65 6 71 -
12/01 kl 20 43 8 51 -
12/01 kl 21 35 7 42 -
12/01 kl 22 43 7 50 -
12/01 kl 23 65 9 74 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 172 174 176 176 169
Laveste vannstand 37 35 38 45 47
Avvik gult nivå -24 -22 -20 -20 -27
Avvik orange nivå -35 -33 -31 -31 -38
Avvik rødt nivå -43 -41 -39 -39 -46
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm