Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/01 kl 01 143 143 143 143
12/01 kl 02 154 158 155 156
12/01 kl 03 148 155 152 154
12/01 kl 04 130 139 136 137
12/01 kl 05 105 113 108 109
12/01 kl 06 71 81 77 78
12/01 kl 07 48 57 50 53
12/01 kl 08 34 43 37 37
12/01 kl 09 33 42 39 38
12/01 kl 10 52 59 56 54
12/01 kl 11 79 85 84 82
12/01 kl 12 116 120 117 114
12/01 kl 13 143 147 148 145
12/01 kl 14 163 169 167 164
12/01 kl 15 168 176 172 -
12/01 kl 16 155 163 161 -
12/01 kl 17 133 139 135 -
12/01 kl 18 98 104 104 -
12/01 kl 19 70 76 71 -
12/01 kl 20 48 54 51 -
12/01 kl 21 37 43 42 -
12/01 kl 22 48 55 50 -
12/01 kl 23 67 74 74 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 176 180 177 180 179
Laveste vannstand 33 33 34 41 43
Avvik gult nivå -20 -16 -19 -16 -17
Avvik orange nivå -31 -27 -30 -27 -28
Avvik rødt nivå -39 -35 -38 -35 -36
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm