Tid (NNT) Observert 12/01 00 11/01 12 11/01 00
12/01 kl 00 118 - 120 120
12/01 kl 01 143 143 143 143
12/01 kl 02 156 155 155 156
12/01 kl 03 154 152 152 154
12/01 kl 04 137 136 137 137
12/01 kl 05 109 108 109 110
12/01 kl 06 78 77 78 78
12/01 kl 07 53 50 51 51
12/01 kl 08 37 37 38 37
12/01 kl 09 38 39 39 38
12/01 kl 10 54 56 57 57
12/01 kl 11 82 84 84 84
12/01 kl 12 114 117 118 118
12/01 kl 13 145 148 148 149
12/01 kl 14 164 167 168 168
12/01 kl 15 169 172 173 173
12/01 kl 16 158 161 160 161
12/01 kl 17 131 135 136 135
12/01 kl 18 98 104 104 105
12/01 kl 19 66 71 73 72
12/01 kl 20 44 51 52 52
12/01 kl 21 35 42 42 42
12/01 kl 22 42 50 51 50
12/01 kl 23 63 74 73 73

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 12/01 00 172 174 176 176 169
Max. fra modell: 11/01 12 173 176 174 177 146
Max. fra modell: 11/01 00 173 174 174 177 64
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm